Υγρό Οξυγόνο

Το Υγρό Οξυγόνο είναι οξυγόνο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, (-183° C) κάτι που το κάνει να βρίσκεται σε υγρή κατάσταση. Έχει γαλάζιο χρώμα και είναι άοσμο. Διαθέτει σημαντικά υψηλότερη καθαρότητα έναντι του συμπυκνωτή οξυγόνου και είναι ιδανικό για την οξυγονοθεραπεία στο σπίτι όταν οι απαιτήσεις είναι δύσκολες (υψηλές ροές με υψηλη καθαρότητα).
Το υγρό οξυγόνο φυλάσσεται σε ειδικά κρυογoνικά δοχεία όπως ακριβώς αποθηκεύεται και το αέριο οξυγόνο σε φιάλες. Ο λόγος που το αέριο μετατρέπεται σε υγρό είναι για να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε σε μικρά δοχεία, όσον το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου καθώς 1 λίτρο υγρού οξυγόνου , όταν εξαερώνεται, αντιστοιχεί σε 854 λίτρα αερίου οξυγόνου!!
Διάβασε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα

H κεντρική μονάδα αποθηκεύεται σε μόνιμο σημείο στο σπίτι και λειτουργεί σαν βασική πηγή οξυγονοθεραπείας όπως ακριβώς και ο συμπυκνωτής ή η φιάλη οξυγόνου. Επειδή είναι αρκετά βαρύ, συνοδεύεται και με βάση που διαθέτει ροδάκια για εύκολη μετακίνηση εντός του χώρου σας. Τα δοχεία Freelox στην Ελλάδα μπορούν να υποδεχθούν έως και 44lt υγρού οξυγόνου που με την εξαέρωσή τους αποδίδουν 854 φορές τον όγκο αυτό.

Πλεονεκτήματα Υγρού Οξυγόνου

    Το δοχείο υγρού οξυγόνου έχει κάποια κορυφαίο πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών λύσεων οξυγονοθεραπεiaς.
- Δεν χρησιμοποιεί ηλετρικό ρεύμα. Η όλη διαδικασία γίνεται με φυσικό τρόπο εξαέρωσης
- Δεν κάνει καθόλου θόρυβο καθώς δεν διαθέτει μηχανικά ηλεκτρικά μέρη όπως ο συμπκνωτής
- Διαθέτει υψηλότερη καθαρότητα οξυγόνου (99,5%) καθώς πρόκειται για Φαρμακευτικό Οξυγόνο SOL με άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ
- Η καθαρότητα του οξυγόνου δεν επηρεάζεται απο την ροή που χρησιμοποιεί ο ασθενής σε αντίθεση με τον κλασσικό συμπυκνωτή. Επομένως ακόμα και σε ροές 15 lt/min η καθαρότητα παραμένει η ίδια.
- Μπορεί να συνοδευτεί προαιρετικά και με φορητή μονάδα 1,2lt που μπορείτε να γεμίζετε μόνοι σας σε 1 λεπτό και να κάνετε τον περίπατό σας

Responsive Image

Φορητότητα με Υγρό

Η Οξυγονοθεραπεία με Υ γρό Οξυγόνο έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να συνοδευτεί και με φορητή φιάλη περίπου 2 κιλών , η οποία μπορεί να αναγομωθεί απευθείας στο σπίτι από την κεντρική μονάδα. Έτσι συνδυάζεται τα πλεονεκτήματα του σταθερού δοχείου με την φορητότητα του φορητού.