VIVISOL

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η VIVISOL είναι ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατ’οίκον θεραπειών και κυρίως στην αναπνοή, δηλαδή στην οξυγονοθεραπεία, στον μηχανικό αερισμό, στη διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου της αποφρακτικής άπνοιας κατά τον ύπνο, στην τεχνητή διατροφή,  στην τηλεϊατρική,  στην υγειονομική περίθαλψη, στα βοηθήματα και στην πρόληψη και θεραπεία των δερματικών ελκών.

Η VIVISOL εστιάζει αδιάκοπα στην εξέλιξη και αναβάθμιση των προτεινόμενων λύσεων μέσω ελέγχων και συγκρίσεων με τις διάφορες πτυχές του τομέα της υγείας, για να παρέχει στον Ασθενή την καλύτερη δυνατή υπηρεσία,   σύμφωνα με τις ανάγκες και την εξέλιξη της κοινωνίας.
Ο Όμιλος επίσης ασχολείται με την ανεύρεση των νέων τεχνολογιών που υπάρχουν στην αγορά οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση και στην ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών, χάρη στην συνεχόμενη υιοθέτηση εργαλείων και στοιχείων με επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχόμενο υψηλού επιπέδου.
Η VIVISOL εγγυάται την παροχή αποτελεσματικών λύσεων που αφορούν στην περίθαλψη αποτέλεσμα καινοτομίας και επιστημονικής εξέλιξης, προσφέροντας στον τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας έναν αξιόπιστο εταίρο ο οποίος είναι πάντα ενημερωμένος πάνω στις τελευταίες εξελίξεις από το διεθνές πανόραμα υγείας.
Η VIVISOL γεννήθηκε το 1986 και σήμερα δραστηριοποιείται στις σημαντικότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερα από 40 επιχειρησιακά κέντρα, μέσω επτά υποκαταστημάτων στο εξωτερικό και τεσσάρων εταιριών με ανεξάρτητο σήμα αλλά εξολοκλήρου ελεγχόμενες, παρέχοντας υπηρεσίες κατ’ οίκον και υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης  σε περισσότερους από 150.000 ασθενείς καθημερινά.

Ο Όμιλος VIVISOL είναι μέλος του Ομίλου SOL ο οποίος, από την ίδρυσή του το μακρινό  1927, αναπτύχθηκε στον τομέα της παραγωγής, εφαρμοσμένης έρευνας και εμπορευματοποίησης τεχνικών καθαρών ή ιατρικών αερίων. Σε αυτή τη δραστηριότητα ο Όμιλος SOL πρόσθεσε, από το 1986, την περίθαλψη κατ’ οίκον. Σήμερα ο Όμιλος SOL είναι παρόν σε διαφορετικά επίπεδα στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παραγωγικές εγκαταστάσεις και εμπορική δραστηριότητα σε 21 ευρωπαϊκές χώρες και στην Ινδία. Τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου είναι οι οικογένειες  Annoni και Fumagalli,  οι οποίες ακόμη και σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς. Τα μέλη των δυο οικογενειών συμμετείχαν και συμμετέχουν πάντα ενεργά  στην διοίκηση του Ομίλου.
Η εγγύηση της υπηρεσίας, η Ποιότητα των προϊόντων, η συνεχόμενη Ανάπτυξη και Καινοτομία των εφαρμογών και των λύσεων προσαρμόζονται συνέχεια στις απαιτήσεις των πελατών, στους τομείς στους οποίους ο Όμιλος SOL δραστηριοποιείται, δηλαδή στην ενέργεια και στη βιομηχανία, στις τεχνολογίες των τροφίμων, στην οικολογία και στο περιβάλλον, στις βιοτεχνολογίες, στην ιατρική, στην επιστημονική έρευνα και στις θεραπείες κατ’οίκον (μέσω του Ομίλου VIVISOL).
Ο Όμιλος SOL είναι ένας από τους πρώτους ομίλους στον τομέα του ο οποίος υιοθέτησε το ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (“Μοντέλο οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου”, σύμφωνα με το Π.Δ. 231/2001) ο οποίος υποχρεώνει όλο το προσωπικό του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών, συμβούλων και προμηθευτών της  VIVISOL να γνωρίζουν, να διαδίδουν και να ακολουθούν τους κανόνες που εμπεριέχονται σε αυτόν.
Η SOL S.p.A., με έδρα στη πόλη Monza (Monza και Brianza), στη κορυφή του Ομίλου SOL είναι εισηγμένη στο Ιταλικό Χρηματιστήριο από το 1998. Ο Όμιλος SOL πραγματοποίησε το 2010 έναν κύκλο εργασιών πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ χάρη στην εργασία περισσότερων από 2000 υπαλλήλων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον  Ετήσιο Ισολογισμό του Ομίλου SOL από την ιστοσελίδα  www.solworld.com.