VIVISOL

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ…..

Η ΑΡΧΗ

Η Εταιρία SOL ιδρύθηκε το 1927 από τρεις οικογένειες της πόλης της Monza  δυο από αυτές οι Οικογένειες Fumagalli και Annoni από τη δεκαετία του 1940 γίνονται οι μοναδικοί ιδιοκτήτες, η εταιρία αρχικά παράγει οξυγόνο και ασετιλίνη για τα ναυπηγεία του Livorno και της  Ancona σε ειδικές εγκαταστάσεις.
Από το 1960 ξεκινά ένα στάδιο ταχείας ανάπτυξης του Ομίλου που γίνεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κλάδο της παραγωγής, εφαρμοσμένης έρευνας και εμπορευματοποίησης τεχνικών καθαρών και ιατρικών αερίων.
Το 1980 ο Όμιλος SOL, μαζί με το υποκατάστημά του στην πόλη Grosseto, συνάπτει μια σύμβαση για να μπορεί να παρέχει την υπηρεσία διανομής οξυγόνου στο σπίτι των ασθενών της περιοχής …. Κανένας δεν το υποπτευότανε τότε, αλλά μια μεγάλη περιπέτεια είχε μόλις αρχίσει, μια περιπέτεια που ονομάζεται VIVISOL, η οποία συστάθηκε τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Το 1986 η VIVISOL εισέρχεται στην αγορά, στον τομέα πωλήσεων  συμπυκνωτών, ενώ το 1987 ξεκινάει η πρώτη εμπειρία με την υπηρεσία   Κατ’οίκον Οξυγονοθεραπείας  με υγρό οξυγόνο.

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά οι δραστηριότητες της VIVISOL επεκτείνονται και εκτός ιταλικών συνόρων, σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Το 1991 ξεκινούν οι δραστηριότητες στο Βέλγιο ενώ το 1992 εγκαινιάζεται το πρώτο υποκατάστημα στην Ολλανδία.
Το 1993 η VIVISOL ανοίγει υποκατάστημα στην Αυστρία και χάρη στην συνεχόμενη έρευνα για την ανεύρεση όλο και περισσότερων καινοτομικών λύσεων, υπογράφονται συμφωνίες με νέους προμηθευτές για τη χρήση Βασικών και Φορητών Μονάδων τελευταίας γενιάς.
Κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας συνεχίζει η εδαφική επέκταση της VIVISOL. Το 1994 ξεκινούν οι δραστηριότητες σε Γαλλία, το 1996 σε Γερμανία, το 1998 γεννιέται η VIVISOL FRANCE με έδρα το Παρίσι, και τέλος το 2008 η εταιρία έρχεται στην Ελλάδα. 
Ήδη από το 1999, στη στρατηγική άμεσης ανάπτυξης της, η VIVISOL προσθέτει  μια πολιτική συμμαχιών και εξαγορών: στον όμιλο προστίθενται η γερμανική εταιρία Ability Team το 1999, η γαλλική εταιρία France Oxygéne το 2000, η εταιρία Hospital Service στην Ivrea το 2001 και η γερμανική εταιρία Elomed το 2003, η Point s.r.l. στη Verona, επιχείρηση εξειδικευμένη στον τομέα της διαχείρισης και πώλησης ιατρικών βοηθημάτων, το 2004, η εταιρία Oxymed Medizintechnik GmbH, με έδρα την Plaue στη Γερμανία το 2004,  η εταιρία Medizintechnik Service & Handelszentrum GmbH το 2006. Το έτος 2008 η Resmed Αυστρίας, το 2009 η JLV Medical Hispana και τέλος το 2010 η Dolby Medical στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μολονότι είναι μια διεθνής εταιρία, η VIVISOL εργάστηκε και εργάζεται πάντα με γνώμονα το σεβασμό της αυτονομίας και των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται, με επίγνωση ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης, νομοθεσίες, πολιτισμός, ήθη και έθιμα στα οποία πρέπει να προσαρμόζεται για να παρέχει με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες της.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

Παράλληλα με την εδαφική της επέκταση, η εταιρία VIVISOL αρχίζει να επιζητάει την διαφοροποίηση των υπηρεσιών της.
Η VIVISOL γεννήθηκε ως εταιρία παροχής υπηρεσιών κατ’οίκον οξυγονοθεραπείας, συμβάλλοντας στην διάδοση της τότε καινοτομικής θεραπείας με υγρό οξυγόνο η οποία σήμερα βρίσκεται ανάμεσα στα πρότυπα αναφοράς, σε ότι αφορά τη μακροχρόνια χορήγηση.  Από τη δεκαετία του 1990 αποφασίσει να προσφέρει την τεχνογνωσία της σχεδιάζοντας νέες υπηρεσίες σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς, και το 1992, πρώτη στην Ιταλία, παρέχει την υπηρεσία  Κατ’οίκον Τεχνητής Διατροφής (NAD).
Το 1994 η VIVISOL αρχίζει να ασχολείται με τη Θεραπεία με Αεροζόλ και το 1996 εδραιώνει την παρουσία της στο χώρο του Αναπνευστικού Home Care ξεκινώντας δραστηριότητες στον τομέα της Θεραπείας Αερισμού  και συνάπτοντας συμφωνίες με εταιρίες οι οποίες είναι παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα της διάγνωσης και θεραπείας της άπνοιας στον ύπνο.
Το 1997 η VIVISOL είναι μια από τις πρώτες εταιρίες που μελετά τις εφαρμογές της τηλεϊατρικής και της τηλεδιάγνωσης  στο σπίτι.
Μια περαιτέρω διεύρυνση των πεδίων δραστηριότητας της VIVISOL οδηγεί τον όμιλο να δραστηριοποιηθεί το  2001 στον τομέα της Ολοκληρωμένης Κατ’οίκον Περίθαλψης (ADI) και το 2003 στον τομέα των Ιατρικών Βοηθημάτων. Το 2005 ξεκινούν οι υπηρεσίες παροχής και διαχείρισης συστημάτων κατάκλισης για την πρόληψη και τη θεραπεία των δερματικών ελκών και, από το 2009, θεσπίζεται μια καινοτομική υπηρεσία η οποία αφορά στη διάθεση τεχνολογικών βοηθημάτων για την επικοινωνία μέσω οπτικού ελέγχου προοριζόμενη για ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρές νευρομυϊκές παθήσεις που προκαλούν ανικανότητα.
Σήμερα η VIVISOL προβάλλει σταθερά προς το μέλλον, πιστεύει ότι η καινοτομία είναι το κλειδί για να διαβεί τα νέα σύνορα του home care και μόνο μέσω της συνεχόμενης εξέλιξης και βελτίωσης των μοντέλων των υπηρεσιών της μπορεί να αναπτυχθεί και να συνεχίσει να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων.
Και ακριβώς γι αυτό το λόγο ολόκληρη η εταιρία VIVISOL δεσμεύεται να εμπλουτίζει όλο και περισσότερο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της αποκλειστικά για εσάς, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο.